Asbestsanering och asbestinventering

Asbest har använts i en mängd konstruktioner och material i byggnader fram till början på 1980-talet då det totalförbjöds, eftersom det kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar. Asbest kan ändå finnas kvar i olika miljöer, då damm med asbestfibrer kan sväva i luften lång tid. Det är också svårt att upptäcka, särskilt för en lekman.

Misstänker du förekomst av asbest ska du därför kontakta oss på Corvara. Vi erbjuder förutom asbestsanering även inventering och provtagning av asbest. Med vår kunniga personal, stora erfarenhet och moderna utrustning kan vi hjälpa dig med ett effektivt och säkert saneringsarbete.