Asbestsanering

Arbete med rivning av asbest eller asbesthaltigt material benämns ofta i vardagligt tal som asbestsanering. Alla som leder eller arbetar med asbestsanering måste ha särskild utbildning enligt lag (AFS 2006:1, 36§) och arbetet måste alltid anmälas till Arbetsmiljöinspektionen innan det påbörjas.

Vill du ha mer information eller beställa dessa tjänster av Corvara Industri- och skadeservice så klicka här för kontaktuppgifter till ditt närmaste kontor.

Vi utför asbestsanering i hela landet. Vår saneringspersonal är utbildade och har mångårig erfarenhet av hantering av asbest.

Asbestssanering - utbildningskrav

En person som utför asbestsanering måste genomgå utbildning och ha genomgått en medicinsk undersökning med gott resultat. Asbestsaneraren måste även ha god kunskap om asbest och de hälsorisker som finns förknippat med materialet och vilka skyddsåtgärder man måste vidta vid asbestsanering.

Vi utför asbestsanering helt i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Vi har modern utrustning, utbildad personal och stor erfarenhet från sanering av asbests.

Referenser asbestsanering

Vi har utfört projekt gällande asbestsanering över hela landet. Ett intressant referensprojekt som vi gärna framhåller är asbestsaneringen av Söderledstunneln som vi utförde i samband med renoveringen i norra riktningen. Bilderna på höger sida är tagna i samband med projektet.