Corvara Industri- och skadeservice erbjuder tjänster inom industrirengöring i hela Norden

Med den rätta specialistkompetensen inom industrirengöring, klarar vi dagens tuffa krav på industriservice som pappers- och massaindustrin, den petrokemiska industrin samt värme och vattenkraftverken ställer.

På Corvara har vi fler än 550 årsanställda och kontor på 27 platser i landet. Corvara har resurser för att åtaga stora uppdrag. Dessutom kan vi lätt omfördela våra resurser till alla kontor.

Inom industrirengöring arbetar vi bland annat med:

  • Vattenbilning
  • Vakuumsugning
  • Högtrycksrengöring
  • Slamsugning
  • Högtrycksspolning

Inom skadeservice arbetar vi bland annat med:

  • Asbest
  • PCB
  • Rivning
  • Sanering
  • Vattenskador

Lediga jobb

Corvara söker löpande efter yrkesstolta, skickliga människor som kan tillföra organisationen ytterligare styrka. Maila det kontor som ligger närmast dig om du är intresserad av att söka anställning på Corvara.

Distriktschef Malmöregionen

Läs mer